WIE IS DE PRAKTIJK

De Praktijk is een praktijk-gerichte organisatie voor dramatherapie, Kanjertraining, leerkrachtbegeleiding en trainingen voor bedrijven, organisaties en particulieren. De naam is bewust gekozen: bij alles in het aanbod speelt de praktijksituatie, de dagelijkse omgeving een belangrijke rol. Hoe speels de werkvormen soms ook zijn, er wordt altijd een link gelegd naar de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemer(s).

De Praktijk is opgezet door Marius den Otter (1965). Marius heeft o.a. gewerkt in het onderwijs, (volwassen)psychiatrie, de jeugdhulpverlening en bij de Kindertelefoon. Daarnaast is hij als Methodiekdocent verbonden aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en speelt hij als acteur o.a. bij Kijk naar je verhaal en pH5

Hij is opgeleid als leerkracht, orthopedagoog (afgestudeerd in 1991 aan de Vrije Universiteit) en dramatherapeut (1996, Hogeschool Utrecht).

Centraal in zijn werk staat: groei en ontwikkeling; hij richt zich op mogelijkheden en kansen. Kenmerkend voor zijn manier van werken is: duidelijkheid, humor, flexibiliteit, creativiteit, warmte, enthousiasme en betrokkenheid.


Het aanbod van De Praktijk bestaat uit:

-
kanjertrainingen en kanjerthema's
- dramatherapie
/ individuele- of gezinsbegeleiding
- begeleiding van leerkrachten
- KANS: Kinderen in Aktie Na Scheiding

- begeleiding bji rouw en verlies
- studiebijeenkomsten en trainingen in het onderwijs en bedrijfsleven

Marius is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT/FVB) en het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen (NVPA).

Meer informatie downloaden of toegestuurd krijgen? Ga naar ' meer weten?'

Marius is op Twitter te volgen: @mariusdenotter

Let op:  per 1-1-2015 verandert er veel m.b.t. de vergoeding. zie mededeling hierover onder het kopje 'kosten'.